Matematyka

Katedra matematyki i informatyki 

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy
im. Jana Długosza

Analiza danych

Specjalność analiza danych jest skierowana do studentów zainteresowanych wykorzystaniem wiedzy z zakresu matematyki oraz narzędzi statystycznych i informatycznych w pracy zawodowej związanej z gromadzeniem, przetwarzaniem oraz analizą danych.

Informatyczna

Specjalność informatyczna jest skierowana do studentów zainteresowanych teoretycznymi podstawami informatyki, algorytmicznym spojrzeniem na rozmaite problemy matematyczne pojawiające się w naukach ścisłych oraz w ich praktycznych zastosowaniach.

Koło naukowe sekcja matematyki

Zaprasza wszsytkich zainteresowanych studentów pasjonatów, miłośników i entuzjastów matematyki na spotkanie informacyjne

Czwartek 23 stycznia 2020 18:00 sala AB-302

Zasadniczym celem kształcenia na kierunku matematyka jest opanowanie przez absolwenta podstawowej wiedzy z zakresu matematyki i jej zastosowań. W toku studiów student poznaje podstawowe struktury matematyczne oraz metody stosowane w analizie problemów matematycznych. Ponadto, student poznaje fundamentalne narzędzia, jakimi posługuje się współczesna matematyka. Pobocznymi celami kształcenia są m.in. rozwój osobowości, umiejętność współdziałania w grupie
w celu rozwiązania wspólnego problemu oraz przygotowanie do dalszych studiów.

Program studiów do pobrania pod linkiem