Informatyka

Katedra Matematyki i Informatyki

UNIWERSYTET JANA DŁUGOSZA

W CZĘSTOCHOWIE 

Grafika Komputerowa

Inżynieria oprogramowania

software engineering (specjalność w j. angielskim)

Celem studiów informatycznych na UJD w Częstochowie jest kształcenie specjalistów zdolnych pracować w sposób twórczy w różnych działach zastosowań technik komputerowych.

Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych i uzyskują tytuł inżyniera Informatyki.

Z

Wybór specjalności po drugim semestrze

Praktyka zawodowa w ramach szóstego i Siódmego semestru

Współpraca 

Katedra Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie współpracuje w zakresie:

 • realizacji praktyk zawodowych dla studentów kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Nauk Ścisłych Przyrodniczych i Technicznych na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie,
 • konsultacji w zakresie dostosowania programów kształcenia kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Nauk Ścisłych Przyrodniczych i Technicznych na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie do potrzeb rynku pracy,
 • współpracy dydaktycznej przy realizacji wybranych zajęć i/lub szkoleń dla pracowników oraz studentów Wydziału Nauk Ścisłych Przyrodniczych i Technicznych na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie.

wSPARCIE UCZELNI

WSPÓŁPRACA Z fIRMAMI

Firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie
z siedzibą ul. Szymanowskiego 15, 42-200 Częstochowa

ZF Automotive Systems Poland sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Legionów 63, 42-2020 Częstochowa

Evorain sp. z o.o. 
z siedzibą ul. Śląska 15, 42-217 Częstochowa

Grupa AMP Media sp. z o.o.
z siedzibą ul. NMP 38a, lok.26, 42-200 Częstochowa

2048.pl Maciej Orzechowski
z siedzibą ul. Michałowskiego 34/29, 42-200 Częstochowa

Computer Center Częstochowa
z siedzibą ul. 1 Maja 40C, 42-217 Częstochowa

Savangard sp. z o.o.
z  siedzibą w Al. Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warszawa;
Odział Częstochowa: Savangard Częstochowa;
ul. Kopernika 42, 42-200 Częstochowa

New Aste
z siedzibą Al. Wojska Polskiego 124/19, 42-207 Częstochowa

Optimo agencja reklamowa
z siedzibą ul. Kościuszki 13/4, 42-202 Częstochowa

IT-SOLVE
z siedzibą ul. Waszyngtona 18/4, 42-200 Częstochowa

PrestaPilot 

z siedzibą al. Armii Krajowej 38/3, 42-200 Częstochowa

CGMarketing
z siedzibą ul. Łódzka 8/12 lok. 5.1, 42-218 Częstochowa

MANAGER Jolanta Kalecińska-Rał
z siedzibą ul. Łokietka 8a; 42-200 Częstochowa

X-kom sp. z o.o.
z siedzibą w 42-202 Częstochowa, ul. Bojemskiego.

LTR LABS Sp. z o.o.
z siedzibą w Skierniewicach, ul. Nowobielańska 45B

Mobile Management Sp. z o.o.
z siedzibą ul. Pory 59, 02-757 Warszawa

Scribe Systems Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Millenium 16/A, Myszków

Współpraca z Uczelnią

W celu rozpoczęcia współpracy z Uczelnią prosimy o pobranie i wypełnienie porozumienia.

SZKOŁY:

Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie – współpraca obejmuje działania na rzecz podwyższenia kompetencji uczniów w zakresie wiedzy i umiejętności dotyczących grafiki komputerowej, programowania i operacji informatycznych, w tym m.in. możliwości bezpłatnego czynnego udziału uczniów w wybranych wykładach i zajęciach prowadzonych na Uczelni.

GRAFIKA KOMPUTEROWA

Specjalność grafika komputerowa stworzona została z myślą o nauczaniu umiejętności praktycznych i rozwijaniu kompetencji w zakresie grafiki komputerowej i technik multimedialnych oraz grafiki wydawniczej, a także metod modelowania i animowania obiektów 2D i 3D z wykorzystaniem metod i środków informatyki. Absolwent potrafi praktycznie wykorzystywać najnowsze technologie z grafiki komputerowej oraz szybko dostosować się do wymogów i potrzeb rynkowych. W programie studiów na tej specjalności

Absolwent specjalności grafika komputerowa może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • agencjach graficznych,
 • agencjach fotograficznych,
 • agencjach reklamowych i marketingowych,
 • zakładach poligraficznych,
 • wydawnictwach,
 • firmach tworzących gry komputerowe.

Absolwent może kontynuować dalszą naukę na wybranej specjalności na poziomie studiów magisterskich.

Przykładowe projekty tworzone przez studentów Informatyki UJD

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

Specjalność inżynieria oprogramowania stworzona została z myślą o nauczaniu zarówno podstaw teoretycznych informatyki, jak i efektywnego wykorzystywania technologii wspomagających proces programowania. Ponadto, student nabywa wiedzę dotyczącą norm bezpieczeństwa systemowego oraz potrafi racjonalnie zarządzać procesem wdrażania, a następnie utrzymywania nowych oprogramowań.

Absolwent specjalności inżynieria oprogramowania jest wykwalifikowanym:

 • programistą,
 • architektem oprogramowania,
 • testerem oprogramowania,
 • specjalistą ds. wytwarzania, wdrażania i rozwijania nowoczesnego oprogramowania.

Absolwent specjalności inżynieria oprogramowania posiada bogatą wiedzę z zakresu systemów operacyjnych, języków i technik programowania, którą to wiedzę jest zobligowany regularnie poszerzać i weryfikować.

Software engineering (specjalność w j. angielskim)

The specialty of software engineering was created with the aim of teaching both theoretical foundations of computer science and the effective use of technologies supporting the programming process. In addition, the student acquires knowledge about system security standards and is able to rationally manage the implementation process and then maintain new software
The graduates of the software engineering specialization has extensive knowledge in the field of operating systems, languages and programming techniques, which they are obliged to regularly expand and verify.
The graduate of the software engineering specialization is qualified:
 • programmer,
 • software architect,
 • software tester,
 • specialist in the production, implementation and development of modern software.

Program studiów do pobrania pod linkiem