Matematyka

Katedra matematyki i informatyki 

Uniwersytet Jana Długosza

W Częstochowie 

Analiza danych

Specjalność analiza danych jest skierowana do studentów zainteresowanych wykorzystaniem wiedzy z zakresu matematyki oraz narzędzi statystycznych i informatycznych w pracy zawodowej związanej z gromadzeniem, przetwarzaniem oraz analizą danych.

Matematyczne metody informatyki

Specjalność matematyczne metody informatyki jest skierowana do studentów zainteresowanych teoretycznymi podstawami informatyki, algorytmicznym spojrzeniem na rozmaite problemy matematyczne pojawiające się w naukach ścisłych oraz w ich praktycznych zastosowaniach.

Matura próbna na poziomie podstawowym i rozszerzonym
- sprawdź się przed egzaminem!

Forma zajęć: warsztaty
Prowadzący (opiekun): Koło Matematyki (dr Jarosław Kowalski)

Krótki opis:
Matura z matematyki to dla wielu ogromne wyzwanie i wielki stres, stwarzamy więc
okazję do weryfikacji swoich wiadomości i umiejętności oraz zmierzenia się z maturą próbną na poziomie podstawowym i rozszerzonym z tego przedmiotu. Zadania po części pisemnej zostaną omówione i rozwiązane na wykładzie. Prace uczestników (tegorocznych matu-
rzystów) zostaną sprawdzone przez studentów koła matematycznego i udostępnione oraz
wysłane mailowo wszystkim zainteresowanym. Zapraszamy !!!
Sprawdź się przed egzaminem, abyś później miał wesołą minę!
Do kogo kierowane: uczniowie szkół ponadpodstawowych (tylko klasy maturalne)

Limit osób: liczba miejsc w sali wykładowej

Dane kontaktowe:
dr Jarosław Kowalski
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
Aleja Armii Krajowej 13/15
e-mail: j.kowalski@ujd.edu.pl

Zasadniczym celem kształcenia na kierunku matematyka jest opanowanie przez absolwenta podstawowej wiedzy z zakresu matematyki i jej zastosowań. W toku studiów student poznaje podstawowe struktury matematyczne oraz metody stosowane w analizie problemów matematycznych. Ponadto, student poznaje fundamentalne narzędzia, jakimi posługuje się współczesna matematyka. Pobocznymi celami kształcenia są m.in. rozwój osobowości, umiejętność współdziałania w grupie
w celu rozwiązania wspólnego problemu oraz przygotowanie do dalszych studiów.

Kurs maturalny z matematyki
poziom rozszerzony dla maturzystów 2022

Firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie
z siedzibą ul. Szymanowskiego 15, 42-200 Częstochowa

2048.PL Maciej Orzechowski
z siedzibą ul. Michałowskiego 34/29, 42-200 Częstochowa

Convertica sp. z o.o.
z siedzibą ul. Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź

Fundacja InQubeMe
z siedzibą Aleja Armii Krajowej 66 B, 42-200 Częstochowa

MPK w Częstochowie Sp. z o. o.
z siedzibą ul. Al. Niepodległości 30, 42-216 Częstochowa

B&G GAJDA PPHU Grzegorz Gajda
z siedzibą ul. Piękna 35, 42-290 Blachownia

Urząd Statystyczny w Katowicach
z siedzibą ul. Owocowa 3 40-158 Katowice

Śląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
z siedzibą ul. Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa

TRW Polska sp. z o.o. Centrum Informatyczne
z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Rolniczej 33, 42-200 Częstochowa

Współpraca z Uczelnią

W celu rozpoczęcia współpracy z Uczelnią prosimy o pobranie i wypełnienie porozumienia.

Program studiów do pobrania pod linkiem