Informatyka II

Katedra Matematyki i Informatyki

UNIWERSYTET JANA DŁUGOSZA

W CZĘSTOCHOWIE 

Tworzenie gier

Programowanie

Celem kształcenia na kierunku Informatyka, studiach II stopnia o profilu praktycznym, jest przygotowanie specjalistów posiadających zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu programowania oraz tworzenia gier komputerowych. Dlatego też studia II stopnia na kierunku Informatyka oferują dwie specjalności: programowanie oraz tworzenie gier komputerowych.

Program studiów, opracowany we współpracy z przedstawicielami biznesu, zaprojektowany jest w sposób gwarantujący wykształcenie wszechstronnie przygotowanych specjalistów, którzy będą posiadali kompetencje umożliwiające im dynamiczne wejście na rynek pracy i objęcie funkcji liderów zespołów zadaniowych i kierowniczych w krajowych przedsiębiorstwach z branży szeroko pojętego sektora IT

SpecjalnośCI:

Specjalność programowanie

Stworzona z myślą o studentach zainteresowanych zarówno praktycznymi umiejętnościami z zakresu inżynierii oprogramowania, jak i wiedzą z teoretycznych podstaw informatyki, w tym algorytmiki wspomagającej proces programowania oraz matematycznych podstaw kryptografii. Dzięki niej absolwent nabędzie doświadczenia w zakresie tworzenia praktycznych rozwiązań informatycznych w oparciu o nowoczesne języki i technologie programowania. Specjalność pozwoli również pogłębić znajomość programowania obiektowego, konstrukcji kompilatorów i zasad zapewniania bezpieczeństwa systemów komputerowych. Ponadto absolwent nabędzie dodatkowej wiedzy i umiejętności w zakresie programowania funkcyjnego, eksploracji danych, programowania aplikacji biznesowych, technologii chmury obliczeniowej oraz metod zarządzania projektami informatycznymi umożliwiającymi pracę zespołową.

Absolwent specjalności programowanie będzie posiadał rozszerzoną wiedzę w zakresie technologii i narzędzi programistycznych po to, aby w pełni zrozumieć mechanizmy i procesy zachodzące w procesie tworzenia, czy też rozwijania istniejącego oprogramowania.

Absolwent specjalności programowanie jest wykwalifikowanym:

testerem i programistą,
architektem oprogramowania,
back-end developerem,
specjalistą ds. wytwarzania, wdrażania i rozwijania nowoczesnego oprogramowania.

Specjalność tworzenie gier komputerowych:

Gry komputerowe to obecnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich towarów eksportowych. Specjalność tworzenie gier komputerowych, została stworzona z myślą o nauczaniu umiejętności praktycznych i rozwijaniu kompetencji w zakresie projektowania i programowania gier komputerowych, w tym projektowania interfejsów dla gier, sposobów użycia i działania silników do symulacji konkretnej sceny, metod modelowania i animowania obiektów 2D i 3D, projektowania scen 3D, które będą symulowane fizycznie, programowania gier na urządzenia mobilne, stosowania w grach metod i algorytmów sztucznej inteligencji. W programie kształcenia na tej specjalności kładzie się szczególny nacisk na przedmioty związane z grafiką komputerową i multimedialnymi, a w szczególności na: projektowanie i programowanie grafiki na potrzeby gier, prawidłowe udźwiękowienie w grach, projektowanie rozszerzonej rzeczywistości (AR) oraz programowanie wirtualnej rzeczywistości (VR).

Absolwent specjalności tworzenie gier komputerowych potrafi praktycznie wykorzystywać najnowsze technologie z grafiki komputerowej i multimediów oraz szybko dostosować się do wymogów i potrzeb rynkowych.

Absolwent specjalności tworzenie gier komputerowych będzie posiadał rozszerzoną wiedzę z zakresu grafiki komputerowej, dźwięku, wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości oraz sztucznej inteligencji po to, aby w pełni zrozumieć mechanizmy i procesy zachodzące w pracy projektanta i programisty gier komputerowych, w tym projektanta wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości.

Absolwent specjalności tworzenie gier komputerowych jest wykwalifikowanym projektantem i programistą gier komputerowych i może znaleźć zatrudnienie w firmach tworzących gry komputerowe.

Gwarantujemy:

Praktyczny charakter zajęć (zajęcia laboratoryjne, ćwiczeniowe).
Szerokie kontakty z potencjalnymi pracodawcami m.in. w zakresie staży i praktyk – zapewniamy 3 miesięczne praktyki.
Kadrę o wysokich kwalifikacjach dydaktycznych, praktycznych i liczących się osiągnięciach naukowych.
Nowoczesną i stale rozwijaną bazę dydaktyczną.
Zajęcia laboratoryjne, które odbywają się w nowoczesnych laboratoriach w małych grupach – max. 12 osób.
Dostęp do dobrze wyposażonej Biblioteki Uniwersyteckiej, internetowych baz danych i wydziałowej pracowni komputerowej
Możliwość odbywania części studiów w Uczelniach zagranicznych w ramach Programu Erasmus+.
Stypendia i zakwaterowanie w Domu Studenckim.
Rozwój zainteresowań przez działalność w Kole Naukowym Studentów Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych.
Miłą i życzliwą atmosferę sprzyjającą studiowaniu opartą na bezpośrednim kontakcie studenta z wykładowcą.